PER : OPERASI MAHKAMAH SEPANJANG TEMPOH PKP DARI 5HB FEB – 18HB FEB 2021 1) MAHKAMAH TINGGI IPOH 2) MAHKAMAH TINGGI TAIPING

Tuan/Puan,
 
Merujuk kepada perkara di atas, arahan Mahkamah Tinggi Ipoh dan Mahkamah Tinggi Taiping bagi tempoh bagi tempoh 05-02.21 – 18.02.21 adalah sama seperti sebelum ini, iaitu;
 
2.    Semua Kes Sivil yang boleh dijalankan secara atas talian  (Permohonan Ex-Parte, Interlokutari dan lain-lain) akan dijalankan secara atas talian  melalui aplikasi  Zoom, E-Review dan/atau  pertukaran email tertakluk kepada arahan Mahkamah dan permohonan/persetujuan pihak-pihak.
 
3.    Manakala bagi kes yang memerlukan kehadiran fizikal Defendan dan/atau Pemohonkes-kes  berkenaan akan ditangguhkan ke tarikh yang lain (contohnya kes melibatkan  Perintah Kebankrapan, Perintah Jualan, Perintah Lelongan, Suratkuasa Mentadbir dan Probet). Tarikh baru akan diberikan. Peguam juga boleh membuat semakan tarikh baru melalui sistem EFS dari masa ke masa. Tiada kehadiran fizikal di Mahkamah sepanjang tempoh PKP  BAGI KES- KES SIVIL.
 
4.    Prosiding kes-kes jenayah di Mahkamah Terbuka akan dijalankan dengan keutamaan diberikan kepada kes seperti yang dinyatakan di dalam Arahan Mengenai Pengendalian Prosiding Kes Jenayah di Mahkamah Semasa Tempoh PKP  yang dikeluarkan oleh YAA Ketua Hakim Negara bertarikh 20 Januari 2021 dan tertakluk kepada budi bicara Mahkamah.
 
5.    Kaunter Pesuruhjaya Sumpah ditutup sepenuhnya. Kaunter Suratkuasa Wakil dan Kaunter Pendaftaran Sivil juga adalah ditutup sepanjang tempoh PKP. 

  

Terima Kasih.

  

BK
Chairperson
Courts Liaison Committee                 
              
© 2020 All rights reserved by The Perak Bar Committee

Powered by Infinitas Technologies (M) Sdn. Bhd.